شرايط صدور كارت شناسايي اهل قلم
مدارك مورد نياز براي صدور كارت اهل قلم خانه كتاب

      - فهرست آثار پديدآورنده از بانك اطلاعات خانه كتاب (پرينت از سايت خانه كتاب )
      - تكميل فرم مربوطه
      - تصوير كارت ملي
      - يك قطعه عكس پرسنلي جديد
      - تصوير مستندات و افتخارات كسب شده پديدآورنده مربوط به جشنواره هاي معتبر داخلي و خارجي حوزه كتاب
      شرايط بررسي كتاب ها :
      - دارا بودن حداقل 3 عنوان كتاب در حوزه بزرگسال يا 4 عنوان كتاب در حوزه كودك و نوجوان (تعداد كتابهاي كمتر از 60 صفحة حوزه بزرگسال حداقل 6 عنوان باشد و كتابهاي قطع جيبي بيشتر از 64 صفحه باشد)
      - دو سوم كتابهاي كامپيوتري بايد به صورت تأليفي باشد
      - نقش پديدآورنده در كتابها يكي از انواع «تأليف»، «ترجمه» يا «تصحيح» باشد و حاصل كار گروهي و اشتراكي نباشد
      - محتواي كتابها گزيده گويي، نقل قول از اشخاص و ... نباشد
      - كتابهاي درسي و كمك درسي پذيرفته نمي شوند
      - كتابهاي موسيقي در حيطه كاري اين واحد نمي باشد
      - از چاپ آخرين اثر پديدآور 5 سال بيشتر نگذشته باشد
      كتابها و سوابق علمي متقاضي در هيئت علمي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت احراز امتياز و شرايط لازم، كارت اهل قلم براي پديدآور صادر خواهد شد.
      تبصره 1: مدت اعتبار كارت هاي ارائه شده 2 سال مي باشد.
      امتيازات :
      - اهداي بن كارت الكترونيك خريد كتاب
      - استفاده رايگان از كتابخانه هاي عمومي كشور با ارائه اين كارت.
        راهنماي تشكيل پرونده متقاضيان استفاده از بيمه تأمين اجتماعي (ويژه كارشناسان ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) قابل توجه كارشناسان محترم بخش اهل قلم و نمايندگان محترم صندوق
براي جلوگيري از ايجاد انتظار كاذب و افزايش دقت و سرعت كار، همچنين كاهش هزينه هاي مستقيم يا غيرمستقيم، ضمن توجيه متقاضيان در مورد شرايط و ضوابط طرح مذكور و اطلاع رساني بايسته و مناسب در اين زمينه، از پذيرش و ارسال پرونده هاي فاقد شرايط آيين‌نامه، خودداري گردد.
      بدين منظور راهكارهاي زير ارائه مي گردد :
      1- به سايت خانه كتاب (www.ketab.org.ir)، منوي «خدمات ويژه / بيمه اهل قلم» مراجعه نماييد و اطلاعات درج شده در آن را پرينت گرفته و در تابلوي اعلانات، در معرض ديد مراجعين قرار دهيد.
      2- قبل از تكميل فرم توسط متقاضي، از احراز شرايط كتاب هاي ايشان با دستورالعمل و متمم آن اطمينان حاصل نماييد.
      3- دقت كنيد از زمان چاپ اول كتاب حداكثر 10 سال بيشتر نگذشته باشد و كتاب ها داراي مجوز، فيپا، شابك و برگ اعلام وصول باشند.
      4- اصل كتاب و شناسنامه كتاب با برگ اعلام وصول تطبيق داده شود و در مورد كتاب هاي كه داراي نويسنده همكار يا مترجم همكار مي باشند، به سايت «كتابخانه ملي» مراجعه نموده از درستي اطلاعات درج شده در شناسنامه كتاب اطمينان يابيد.
      5- در صورت مغايرت نام و نام خانوادگي پديدآورنده كتاب با اطلاعات درج شده در شناسنامه و كارت ملي فرد، از متقاضي بخواهيد كه از ناشر يكي از كتابهايش گواهي مبني بر تاييد نام مستعار يا كوتاه شدة او بر روي سربرگ با مهر و امضاي ناشر بياورد. اين گواهي را به همراه مدارك ديگر ارسال نماييد.
      6- براي هماهنگي با تهران از فرم هاي جديدي كه در سايت خانه كتاب نيز قرار دارد، استفاده نماييد.
      7- لطفا پس از تكميل فرم توسط متقاضي، فرم را بازبيني نماييد و از خوانا بودن آن و كامل بودن تمام بندهاي آن، به ويژه بخش: پيش شماره و شماره تلفن ثابت و همراه، نشاني كامل محل سكونت (استان/شهر/ ...)، سنوات سابقه بيمه (مدت زمان آن به روز يا ماه يا سال) و تاريخ قطع ارتباط با بيمه اطمينان حاصل نماييد.
      8- در صورتي كه پديدآورنده امكان تهيه يا ارايه اعلام وصول كتابهايش را ندارد، فهرست آثار از سايت خانه كتاب (به روش مندرج در زير) قابل بازيابي و پرينت است. پرينت فهرست آثار را همراه مدارك ارسال نماييد. در صورتي كه آثار پديدآورنده در سايت خانه كتاب نيست حتماً ارسال تصوير برگ اعلام وصول به همراه يك نسخه از اصل كتاب الزامي است.
      نشاني و مراحل دريافت اطلاعات و پرينت آثار پديدآورندگان از سايت خانه كتاب:
      www.ketab.org.ir >> بانک های اطلاعاتی >> كتاب چاپي >> درج نام و نام خانوادگي پديدآورنده >> جستجو >> علامتدار كردن گزينه «انتخاب»>> چاپ و ذخيره >> دستور پرينت
      9- از نمونه چك ليست زير براي اطمينان از ارسال تمام مدارك استفاده كنيد.
     
رديف چك ليست مدارك ارسالي (كليه تصاوير ارسالي خوانا و ممهور به مهر كپي برابر اصل باشد) تاييد
1 دريافت دو عنوان اصل كتاب در زمينه بزرگسال يا سه عنوان در زمينه كودك و نوجوان يا يك عنوان كتاب بزرگسال به همراه يك عنوان كتاب كودك و نوجوان مطابق با دستورالعمل اجرايي و متمم آن
2 دريافت تصوير فرم اعلام وصول كتاب ها يا پرينت فهرست آثار پديدآورنده از سايت خانه كتاب
3 تصوير شناسنامه فرد اصلي از تمام صفحات (دو سري)
4 تصوير كارت ملي فرد اصلي (دو سري)
5 تصوير صفحه اول شناسنامه افراد تحت تكفل (دوسري)
6 نام و نام خانوادگي كارشناس مربوطه: امضاء / تاريخ : / / 1391 تلفن ثابت يا همراه كارشناس مربوطه:
• تكميل رديف 6 جدول چك ليست بالا جهت بررسي پروندهاي ارسالي الزامي مي باشد.


 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]