ابزار وبمستر

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (10)
تاليف (14)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (14) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی آذربایجان
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
2- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی بلوچستان
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
3- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی خراسان
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
4- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی قشقایی و بختیاری
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
5- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی ترکمن صحرا
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
6- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی لرستان
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
7- زبان و بیان تصویر
مصطفی اسدالهی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 130 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ريال - انتخاب
8- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی مازندران
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
9- آشنایی با پوشاک و صنایع دستی بندر هرمزگان
نقاش:مصطفی اسدالهی - سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 7000 نسخه - 400 ريال - 0 انتخاب
10- طراحی با قیچی
احمدرضا میرمقتدایی ؛ مقدمه:مصطفی اسدالهی ؛ ويراستار:صبا سلیمانی - اسپانه - 168 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 180000 ريال - 6 -2-93615-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]