لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (34)
تهران (27)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوروآناتومی بالینی (برای دانشجویان پزشکی)
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری ؛ مترجم:روشنک ابوترابی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 544 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 964-8342-58-X انتخاب
2- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 4 -535-987-964-978 انتخاب
3- نوروآناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:عباس اسماعیلی ؛ مصحح:ابراهیم اسفندیاری - مانی - 1042 صفحه - (در2جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 7800 ریال - انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 332 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 9 -923-987-964-978 انتخاب
5- نوروآناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:عباس اسماعیلی ؛ مصحح:ابراهیم اسفندیاری - مانی - 571 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 7800 ریال - انتخاب
6- آناتومی سیستم عصبی به زبان ساده و طنزآمیز
نويسنده:استفن گلدبرگ ؛ مترجم:صغری بهمن‌پور ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - نوید شیراز - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 0 -68-5957-964 انتخاب
7- نوروآناتومی گری برای دانشجویان 2020
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 96 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -926-987-964-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:عباس اسماعیلی ؛ مترجم:حسین ضرابیان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 320 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 2 -922-987-964-978 انتخاب
10- اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 460 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 5 -343-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4