لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (30)
تهران (23)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 4 -535-987-964-978 انتخاب
2- آناتومی بالینی اسنل 2012: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 258000 ریال - 4 -238-987-964-978 انتخاب
3- اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 460 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 5 -343-987-964-978 انتخاب
4- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -536-987-964-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
6- نوروآناتومی بالینی
نويسنده:ریچارد انسل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:امیر منافی - اندیشه رفیع - 604 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 195000 ریال - 7 -237-987-964-978 انتخاب
7- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:عباس اسماعیلی ؛ مترجم:حسین ضرابیان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
8- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
9- نوروآناتومی بالینی (برای دانشجویان پزشکی)
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری ؛ مترجم:روشنک ابوترابی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 544 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 964-8342-58-X انتخاب
10- آناتومی بالینی اسنل 2012: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 320000 ریال - 4 -238-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3