لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (8)
تالیف (25)
ترجمه (11)
تهران (35)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الگوی سرآمدی EFQM و جایزه ملی کیفیت ایران
نويسنده:علیرضا اسکندری - عصر کیفیت - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -3-95885-964 انتخاب
2- کار گروهی = Team work
نويسنده:علیرضا اسکندری - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 2 -62-2841-964-978 انتخاب
3- مفاهیم اساسی کیفیت
نويسنده:علیرضا اسکندری - عصر کیفیت - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -5-95885-964 انتخاب
4- هفت گام تا مدیریت کیفیت جامع (TQM)
نويسنده:علیرضا اسکندری - عصر کیفیت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 100 نسخه - 10000 ریال - 1 -1-93985-964 انتخاب
5- موفقیت فردی در یک هفته
نويسنده:جان اوکیف ؛ مترجم:علیرضا اسکندری ؛ ويراستار:احمد بهرامپورآشتیانی - نسل نواندیش - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 2 -86-6714-964 انتخاب
6- نظام ساماندهی و آراستگی محیط کاری (5S)
نويسنده:علیرضا اسکندری - عصر کیفیت - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -00-5263-600-978 انتخاب
7- کار گروهی = Teamwork
نويسنده:علیرضا اسکندری - عصر کیفیت - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -01-5263-600-978 انتخاب
8- کار گروهی و گروههای کاری در سازمانها
نويسنده:گرگوری باندر ؛ نويسنده:گرگوری دابینز ؛ نويسنده:اسکار فاولر - شرکت‌ خط رمز تک - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 500 نسخه - 10000 ریال - 2 -0-94318-964 انتخاب
9- استاندارد ایزو 9001 ویرایش ISO 9001: 2000 = 2000
مترجم:علیرضا اسکندری - عصر کیفیت - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 500 نسخه - 10000 ریال - 964-93985-2-X انتخاب
10- موفقیت فردی در یک هفته
نويسنده:جان اوکیف ؛ مترجم:علیرضا اسکندری ؛ ويراستار:احمد بهرامپورآشتیانی - نسل نواندیش - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -86-6714-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4