ابزار وبمستر

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (66)
تاليف (0)
ترجمه (71)
تهران (71)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (71) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری ؛ زيرنظر:یوسف امیرکیان - نشر چشمه - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1393 - 3000 نسخه - 175000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
2- نان سال‌های جوانی
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 5 -032-362-964-978 انتخاب
3- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 26000 ريال - 6 -76-5571-964 انتخاب
4- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 18000 ريال - 6 -76-5571-964 انتخاب
5- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1396 - 2000 نسخه - 290000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
6- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 52 سال 1397 - 2500 نسخه - 250000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
7- نان سالهای جوانی
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 9000 ريال - 8 -032-362-964 انتخاب
8- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 2000 نسخه - 37000 ريال - 6 -76-5571-964 انتخاب
9- نان سالهای جوانی
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 11000 ريال - 8 -032-362-964 انتخاب
10- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 45 سال 1396 - 2000 نسخه - 300000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]