ابزار وبمستر

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (62)
تاليف (0)
ترجمه (67)
تهران (67)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (67) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- طعم نان
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری ؛ ويراستار:حمید خادمی - نشر مس - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 12000 ريال - 4 -22-7380-964 انتخاب
2- نان سال‌های جوانی
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 115000 ريال - 5 -032-362-964-978 انتخاب
3- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
4- طعم نان
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری ؛ ويراستار:حمید خادمی - نشر مس - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 300 نسخه - 50000 ريال - انتخاب
5- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 40 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
6- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1397 - 2000 نسخه - 300000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
7- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری ؛ زيرنظر:یوسف امیرکیان - نشر چشمه - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 3000 نسخه - 250000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
8- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 3000 نسخه - 175000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
9- عقاید یک دلقک
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری ؛ زيرنظر:یوسف امیرکیان - نشر چشمه - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1395 - 2000 نسخه - 270000 ريال - 2 -76-5571-964-978 انتخاب
10- نان سالهای جوانی
هاینریش بول ؛ مترجم:محمد اسماعیل‌زاده‌قندهاری - نشر چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 2000 نسخه - 95000 ريال - 5 -032-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]