لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (27)
تالیف (1)
ترجمه (73)
تهران (64)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضروریات آناتومی اسنل
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:شیرین رستم‌کلایی ؛ ويراستار:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند،ارزنده - 400 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 964-6095-02-X انتخاب
2- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 575 نسخه - 84000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
3- آناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - نسل فردا - 752 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1650 نسخه - 29000 ریال - 9 -14-7957-964 انتخاب
4- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
5- آناتومی بالینی اسنل: تنه، شکم، لگن و پشت
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:پوران سامی - بشری - 504 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 450000 ریال - 6 -372-399-964-978 انتخاب
6- آناتومی سیستمیک اسنل
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:مهدی عباسی - خسروی - 360 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 189000 ریال - 4 -058-209-600-978 انتخاب
7- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - 210 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
8- آناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - نسل فردا - 942 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1650 نسخه - 29000 ریال - 7 -15-7957-964 انتخاب
9- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
10- آناتومی بالینی اسنل 2019: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:لارنس ای. وینسکی ؛ مترجم:مظفر خزاعی - گذر - 192 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 6 -0-95938-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8