لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (27)
تالیف (1)
ترجمه (74)
تهران (65)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی اسنل: آناتومی تنه
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:سعید شعار - تیمورزاده،طبیب - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 149500 ریال - 5 -570-420-964-978 انتخاب
2- آناتومی بالینی سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری ؛ مترجم:عباسعلی ربیعی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی،هنرهای زیبا - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -80-8342-964 انتخاب
3- آناتومی سیستمیک اسنل: دستگاه تنفسی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:توحید نجفی ؛ مترجم:فرزانه قاضی‌شعرباف - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 39000 ریال - 7 -005-200-600-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 294 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5100 نسخه - 98000 ریال - 6 -3-90895-600-978 انتخاب
5- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
6- آناتومی سیستمیک اسنل: دستگاه گوارش
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:توحید نجفی ؛ مترجم:فرزانه قاضی‌شعرباف - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 126 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 3 -85-5689-600-978 انتخاب
7- نوروآناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:عباس اسماعیلی ؛ مصحح:ابراهیم اسفندیاری - مانی - 1042 صفحه - (در2جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 7800 ریال - انتخاب
8- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند - 244 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5100 نسخه - 98000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
9- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
10- آناتومی سیستمیک اسنل: دستگاه ادراری تناسلی، دستگاه غدد درون‌ریز
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:توحید نجفی ؛ زيرنظر:غلامرضا حسن‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 144 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 39000 ریال - 0 -86-5689-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8