لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (27)
تالیف (1)
ترجمه (71)
تهران (62)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوروآناتومی بالینی "به انضمام اطلس رنگی"
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 86000 ریال - 3 -020-496-964 انتخاب
2- آناتومی سیستمیک اسنل: دستگاه اسکلتی عضلانی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:فرشاد قلیپور ؛ ويراستار:توحید نجفی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 272 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 69000 ریال - 2 -000-200-600-978 انتخاب
3- نوروآناتومی بالینی به انضمام اطلس رنگی مغز
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - نسل فردا،ارجمند،کتاب ارجمند - 604 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 1 -35-2536-964-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1600 نسخه - 69000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
5- نوروآناتومی بالینی "به انضمام اطلس رنگی"
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 135000 ریال - 7 -056-496-964-978 انتخاب
6- نوروآناتومی بالینی (مروری مصور همراه با سوالات و توضیحات لازم)
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:نوراله رضائی - جعفری - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 1 -25-5601-600-978 انتخاب
7- آناتومی سیستمیک اسنل: دستگاه ادراری تناسلی، دستگاه غدد درون‌ریز
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:توحید نجفی ؛ زيرنظر:غلامرضا حسن‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 144 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 39000 ریال - 0 -86-5689-600-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 808 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 46000 ریال - 4 -025-496-964 انتخاب
9- آناتومی سیستمیک اسنل: دستگاه قلب و عروق
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:توحید نجفی ؛ زيرنظر:غلامرضا حسن‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 176 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 49000 ریال - 5 -067-200-600-978 انتخاب
10- آناتومی بالینی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ زيرنظر:محمداسماعیل اکبری ؛ مترجم:سهیل سعادت - کنکاش - 908 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8