لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(233)
چاپ مجدد (250)
تالیف (481)
ترجمه (2)
تهران (385)
شهرستان (98)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (483) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده شعرهای پروین اعتصامی
نويسنده:پروین اعتصامی ؛ زيرنظر: شورای‌شعرکانون - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 8000 نسخه - 3200 ریال - 3 -589-432-964 انتخاب
2- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار - ثالث - 266 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1392 - 3300 نسخه - 120000 ریال - 9 -48-6404-964-978 انتخاب
3- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار ؛ خطاط:اسرافیل شیرچی - موسسه فرهنگی و هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 7 -09-5427-600-978 انتخاب
4- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مصحح:افروز ریاحی - جرس - 304 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 7 سال 1384 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -12-6086-964 انتخاب
5- دیوان اشعار پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار ؛ خطاط:محمدمهدی منصوری - مصطفی - 486 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 2 -108-466-964-978 انتخاب
6- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مصحح:افروز ریاحی - جرس - 304 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 8 -12-6086-964 انتخاب
7- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ خطاط:محمدمهدی منصوری - عارف کامل - 474 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -23-8723-964-978 انتخاب
8- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار - آوای دانیال - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -09-8143-600-978 انتخاب
9- دیوان اشعار پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار ؛ خطاط:محمدمهدی منصوری - آکادمی کتاب - 488 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -08-8724-600-978 انتخاب
10- دیوان پروین اعتصامی با شرح برخی ابیات، واژه‌نامه، فهرست اعلام و اثری نویافته از او
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مصحح:ابوالفتح حکیمیان - پژوهش - 466 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -27-5624-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49