لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (69)
تالیف (114)
ترجمه (3)
تهران (117)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودکان
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان نشر - 952 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2100 نسخه - 550000 ریال - 4 -68-6265-964-978 انتخاب
2- راهنمای بالینی پاشا: تفسیر ABG
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - 176 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 28000 ریال - 3 -52-6265-964-978 انتخاب
3- ABCD بیماریهای داخلی و جراحی قلب و عروق
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 570 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -11-6265-964 انتخاب
4- فرهنگ کاربردی داروهای ژنریک: همراه با برنامه جامع واکسیناسیون ایران
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 4 -32-6265-964 انتخاب
5- Order زنان، زایمان و مامایی
ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - 934 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3300 نسخه - 129000 ریال - 8 -44-6265-964 انتخاب
6- Order زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - 934 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1394 - 2200 نسخه - 650000 ریال - 8 -44-6265-964-978 انتخاب
7- نسخه‌های استاندارد پاشا: گوارش و کبد
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - 434 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 7 -54-6265-964-978 انتخاب
8- Order نویسی در بیماریهای زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 488 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 964-6265-12-X انتخاب
9- فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - 336 صفحه - 1/4 جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 نسخه - 25000 ریال - 9 -35-6265-964 انتخاب
10- راهنمای کلینیکی داروها
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:علی اکبرزاده‌پاشا - صاحب اثر - 414 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12