لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (69)
تالیف (113)
ترجمه (3)
تهران (116)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نسخه‌های استاندارد پاشا: گوارش و کبد
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - 434 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 7 -54-6265-964-978 انتخاب
2- Order بیماریهای داخلی
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان نشر - 946 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 2100 نسخه - 485000 ریال - 6 -45-6265-964 انتخاب
3- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 288 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
4- آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری: 1960 سوال با پاسخ
تدوين:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 964-6265-09-X انتخاب
5- فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان نشر - 1216 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2100 نسخه - 269000 ریال - 2 -59-6265-964-978 انتخاب
6- فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 1032 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 78000 ریال - 8 -27-6265-964 انتخاب
7- Order زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - 932 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 2200 نسخه - 550000 ریال - 8 -44-6265-964-978 انتخاب
8- ORDER زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - 656 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1381 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
9- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 5800 ریال - 0 انتخاب
10- فرهنگ جیبی داروهای ژنریک
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12