لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (8)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌های معاصر یادگیری
نويسنده:کی‌نود ایلرایس ؛ مترجم:عباسعلی اللهیاری ؛ مترجم:مژگان نیکنام - راز نهان - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -553-258-600-978 انتخاب
2- راهنمای آماری و تشخیص اختلالات روانی
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:محمدرضا نائینیان ؛ مترجم:عباسعلی اللهیاری - دانشگاه شاهد - 482 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 انتخاب
3- فنون و مهارت‌های اساسی مشاوره: یاریگر ماهر، رویکرد مدیریت مشکل و تحول فرصت‌ها
نويسنده:جراد اگن ؛ مترجم:مجتبی تمدنی ؛ مترجم:عباسعلی اللهیاری - دانژه - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 500000 ریال - 7 -097-250-600-978 انتخاب
4- کتاب کار فنون و مهارت‌های اساسی مشاوره: "یاریگر ماهر" : رویکرد مدیریت مشکل و تحول فرصت به یاریگری
نويسنده:جرارد ایگن ؛ مترجم:عباسعلی اللهیاری ؛ مترجم:مجتبی تمدنی - دانژه - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 200000 ریال - 0 -137-250-600-978 انتخاب
5- درمانگری مبتنی بر تاب‌آوری: رویکرد درمانی کودک و خانواده
نويسنده:آنجی هارت ؛ نويسنده:درک بلینکو ؛ نويسنده:هلن توماس - راز نهان - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -063-448-600-978 انتخاب
6- مدیریت مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
نويسنده:علی‌عباس کمری ؛ نويسنده:محمدقاسم زارعی‌خلجی ؛ نويسنده:عباسعلی اللهیاری - منتشران اندیشه - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -21-7485-600-978 انتخاب
7- اختلال استرس پس از سانحه: آسیب‌شناسی و درمان
نويسنده:عباسعلی اللهیاری - آثار معاصر - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -18-7050-600-978 انتخاب
8- عناصر مشاوره
نويسنده:اسکات مایر ؛ نويسنده:سوزان دیویس ؛ نويسنده:عباسعلی اللهیاری - آثار معاصر - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 90000 ریال - 0 -17-7050-600-978 انتخاب
9- روان‌شناسی تحولی کودک با رویکرد روانکاوی
نويسنده:شیما حیدری ؛ نويسنده:عباسعلی اللهیاری - آوای نور - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 8 -222-309-600-978 انتخاب
10- فنون و مهارت‌های اساسی مشاوره: یاریگر ماهر، رویکرد مدیریت مشکل و تحول فرصت‌ها
نويسنده:جراد اگن ؛ مترجم:مجتبی تمدنی ؛ مترجم:عباسعلی اللهیاری - دانژه - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 900000 ریال - 7 -097-250-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2