لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (16)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (28)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
2- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - راهیان - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 23000 ریال - انتخاب
3- ضحاک
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ طراح:مهشید مهاجر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 7000 نسخه - 65000 ریال - 7 -719-391-964-978 انتخاب
4- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
5- پیراهن پولکی و 7 قصه‌ی دیگر
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ تصويرگر:رودابه خائف - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 4 -042-413-600-978 انتخاب
6- A concise dictionary of documents and correspondence terms
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 1 -078-316-600-978 انتخاب
7- سربالایی و سرپایینی
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ گرافيست:محسن خرقانی ؛ تصويرگر:راشین خیریه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -1431-08-964-978 انتخاب
8- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
9- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - راهیان - 283 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 23000 ریال - انتخاب
10- گرد و قلمبه و 8 قصه دیگر
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ تصويرگر:عاطفه ملکی‌جو - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 6 -048-413-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4