لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای تغذیه در ورزش
نويسنده:مریلین‌شاپ پیترسون ؛ نويسنده:کیت پیترسون ؛ مترجم:پروانه دادبخش - دانشگاه فردوسی مشهد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 8 -05-5782-964 انتخاب
2- تغذیه برای مسابقه: راهنمایی برای تغذیه ورزشکاران
نويسنده:مریلین‌شاپ پیترسون ؛ نويسنده:کیت پیترسون ؛ مترجم:مصطفی حکمت‌پور - گسترش اندیشه - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 7 -8-93420-964 انتخاب
3- راهنمای تغذیه در ورزش
نويسنده:مریلین‌شاپ پیترسون ؛ نويسنده:کیت پیترسون ؛ مترجم:پروانه دادبخش - دانشگاه فردوسی مشهد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -05-5782-964 انتخاب
4- راهنمای تغذیه در ورزش
نويسنده:مریلین‌شاپ پیترسون ؛ نويسنده:کیت پیترسون ؛ مترجم:پروانه دادبخش - دانشگاه فردوسی مشهد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 8 -05-5782-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1