لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (9)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی: تربیت بدنی و ارتباط آن با تعلیم و تربیت، اندام‌شناسی و فیزیولوژی ورزشی، بهداشت ورزشی ...
نويسنده:محمد پورکیانی - دانشگاه قم - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -10-8261-964 انتخاب
3- هندبال تیمی: آموزش تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها قوانین و مقررات
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:محمدناصر نجف‌پور ؛ نويسنده:هادی میری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 6 -069-206-964-978 انتخاب
4- تربیت ‌بدنی عمومی: تربیت بدنی و ارتباط آن با تعلیم و تربیت ...
نويسنده:محمد پورکیانی - دانشگاه قم - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 3 -10-8261-964-978 انتخاب
5- تربیت ‌بدنی عمومی
نويسنده:محمد پورکیانی - دانشگاه قم - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -10-8261-964-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 240000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
7- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
8- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
9- هندبال تیمی: آموزش تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها قوانین و مقررات
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:محمدناصر نجف‌پور ؛ نويسنده:هادی میری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 6 -069-206-964-978 انتخاب
10- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 250000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2