لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (80)
تالیف (42)
ترجمه (70)
تهران (109)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 590 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1393 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 30 سال 1396 - 2000 نسخه - 260000 ریال - 5 -460-486-964-978 انتخاب
4- ساعت ورزشکاران: چگونگی تاثیر زیست‌شناسی و ساعات شبانه روز بر عملکرد ورزشی
نويسنده:توماس‌دبلیو رولند ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید قبادی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -59-6858-600-978 انتخاب
5- زمان‌بندی تمرین (اصول و روش‌شناسی تمرینات ورزشی)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - نشر علوم ورزشی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 5 -11-6467-600-978 انتخاب
6- آمادگی جسمانی
نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 4 -749-459-964 انتخاب
7- مبانی اکولوژی (با نگاهی بر اکوسیستمهای ایران)
نويسنده:حامد پیری ؛ نويسنده:حمید رجبی - اندیشه عصر - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 3 -79-5187-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
9- آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی
نويسنده:ویویان اچ هیوارد ؛ مترجم:احمد آزاد ؛ مترجم:محمدرضا حامدی‌نیا - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 498 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 1 -934-530-964-978 انتخاب
10- علم تمرین (ویژه مدرسین و مربیان تربیت بدنی)
نويسنده:پروانه نظرعلی ؛ نويسنده:حمید رجبی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 215000 ریال - 8 -2-91374-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12