لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (80)
تالیف (42)
ترجمه (70)
تهران (109)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 610 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
2- راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:جین‌ام. آدامز ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ مترجم:حمید رجبی - عصر انتظار - 544 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 5 -21-5751-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 29 سال 1396 - 1200 نسخه - 260000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
4- مربیگری موفق: درسنامه رسمی برنامه آموزش مربیان NFHS
نويسنده:رینر مارتنز ؛ مترجم:قوام‌الدین جلیلی ؛ مترجم:سیدامیر حسینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 652 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 2 -12-5605-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 334 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 31 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
6- حقایقی درباره آمادگی: ورزش و تندرستی
نويسنده:حمید رجبی ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:ادوارد هاولی - دانشگاه گیلان - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 0 -52-6577-964 انتخاب
7- راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:جین‌ام. آدامز ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ مترجم:حمید رجبی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 536 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 699000 ریال - 5 -21-5751-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
9- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 30 سال 1396 - 2000 نسخه - 260000 ریال - 5 -460-486-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12