لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (39)
تالیف (10)
ترجمه (47)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 334 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 31 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی قایق‌رانی (کانو و کایاک)
نويسنده:جی کارنی ؛ نويسنده:دونالد مکنزی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 8 -62-5605-964 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
4- فیزیولوژی هندبال
نويسنده:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ نويسنده:احسان قهرمانلو ؛ ويراستار:مریم تاجیک - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -88-5605-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 334 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1394 - 1200 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3000 نسخه - 44000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 3000 نسخه - 57000 ریال - 3 -071-486-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 1200 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
9- فوتبال: تمریناتی برای موفقیت
نويسنده:رولف ویرهد ؛ مترجم:میرمحسن سیدعامری ؛ مترجم:سیما مدیرخامنه - دانشگاه ارومیه - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -19-6544-964 انتخاب
10- اصول آموزش فوتبال (2)
نويسنده:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ نويسنده:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ ويراستار:محمدحسین علیزاده - دانشگاه پیام نور - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 1 -794-455-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6