لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (39)
تالیف (10)
ترجمه (47)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فوتبال: تمریناتی برای موفقیت
نويسنده:رولف ویرهد ؛ مترجم:میرمحسن سیدعامری ؛ مترجم:سیما مدیرخامنه - دانشگاه ارومیه - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -19-6544-964 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 590 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 29 سال 1396 - 1200 نسخه - 260000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3000 نسخه - 44000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 700 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 840000 ریال - 2 -0242-02-600-978 انتخاب
6- اصول آموزش فوتبال (2) (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ نويسنده:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ ويراستار:محمدحسین علیزاده - دانشگاه پیام نور - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 1 -794-455-964-978 انتخاب
7- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - فردانش ‌پژوهان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 32000 ریال - 6 -4-94045-964 انتخاب
8- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 123000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
9- نقش آمادگی جسمانی در پاسخ‌های قلبی - عروقی به استرس: مرزهای پیش‌رو در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:دانیل بولوسا ؛ مترجم:مقصود پیری ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 2115 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -29-8930-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6