لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (19)
تالیف (0)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های قلب و عروق
نويسنده:دنیس‌ال. کاسپر ؛ نويسنده:یوجین براون‌والد ؛ نويسنده:آنتونی‌اس. فاسی - نسل فردا - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 5 -81-7957-964 انتخاب
2- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - اندیشه‌آور - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 1 -9-94959-964 انتخاب
3- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - اندیشه‌آور - 756 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1050 نسخه - 35000 ریال - 3 -8-94959-964 انتخاب
4- بیماریهای زنان نواک 2002
نويسنده:جاناتان برک ؛ نويسنده:امیل نواک ؛ مترجم:شهروز فرهنگ‌بیگوند - نسل فردا،ارجمند - 972 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 135000 ریال - 9 -31-7957-964 انتخاب
5- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - اندیشه‌آور - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1050 نسخه - 59000 ریال - 5 -7-94959-964 انتخاب
6- بیماری‌های زنان و زایمان دنفورث
نويسنده:جیمز اسکات ؛ نويسنده:رونالد گیبز ؛ نويسنده:بت کارلن - نسل فردا - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 700 نسخه - 98000 ریال - 3 -51-7957-964 انتخاب
7- بیماری‌های زنان و زایمان دنفورث
نويسنده:جیمز اسکات ؛ نويسنده:رونالد گیبز ؛ نويسنده:بت کارلن - نسل فردا - 630 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1575 نسخه - 98000 ریال - 3 -51-7957-964 انتخاب
8- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - اندیشه‌آور - 510 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 59000 ریال - 5 -7-94959-964 انتخاب
9- بیماری‌های قلب و عروق
مترجم:محسن ملک‌علایی ؛ ويراستار:محسن ارجمند ؛ زيرنظر:منوچهر قارونی - نسل فردا - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1650 نسخه - 85000 ریال - انتخاب
10- بیماری‌های زنان و زایمان دنفورث
نويسنده:جیمز اسکات ؛ نويسنده:رونالد گیبز ؛ نويسنده:بت کارلن - نسل فردا - 712 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1575 نسخه - 98000 ریال - 1 -52-7957-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4