لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فضا، زمان و کوانتا: مقدمه‌ای بر فیزیک معاصر
نويسنده:رابرت میلز ؛ مترجم:سیروس فرمانفرمائیان - آیندگان - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -054-398-600-978 انتخاب
2- سایه‌هایی از آفرینش: ماده تاریک و ساختار عالم
نويسنده:میشل ریوردون ؛ نويسنده:داوید شرام ؛ مترجم:سیروس فرمانفرمائیان - فرزان روز - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 3 -376-321-964-978 انتخاب
3- نوابغ سخن می‌گویند: گفت و گو با برندگان جایزه نوبل و دانشمندان دیگر
نويسنده:دنیس برایان ؛ مترجم:سیروس فرمانفرمائیان ؛ ويراستار:اختر اعتمادی - فرزان روز - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 3 -203-321-964 انتخاب
4- سایه‌هایی از آفرینش: ماده تاریک و ساختار عالم
نويسنده:میشل ریوردون ؛ نويسنده:داوید شرام ؛ مترجم:سیروس فرمانفرمائیان - فرزان روز - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 3 -376-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1