لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گریه‌ی آرام = Silent cry
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ ويراستار:سپیده قدیمی - رادمهر،ارتباط نوین،نکوراد - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 215000 ریال - 9 -60-8673-964-978 انتخاب
2- شکار
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:محمدحسین عابدی - معیار - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 3900 ریال - 964-91526-1-X انتخاب
3- فریاد خاموش
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:فرزان سجودی - محیط - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 0 -06-6246-964 انتخاب
4- در برابر مردگان
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:غلامرضا آذرهوشنگ ؛ ويراستار:بهرام فرهمندپور - میرکسری - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 6 -04-7449-964 انتخاب
5- گریه‌ی آرام = Silent cry
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ ويراستار:سپیده قدیمی - رادمهر،ارتباط نوین،نکوراد - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 9 -60-8673-964-978 انتخاب
6- فریاد خاموش
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:فرزان سجودی - محیط - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 4000 نسخه - 13000 ریال - 0 -06-6246-964 انتخاب
7- یک مسئله‌ی شخصی = A personal matter
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:حبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:مهسا علی‌کاهی - رادمهر - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 385000 ریال - 5 -05-8718-600-978 انتخاب
8- روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:جلال بایرام - نیلوفر - 203 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 4200 ریال - انتخاب
9- هشت‌نامه
نويسنده:گونتر گراس ؛ نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:سیدعلی شفیعی - نشر چشمه - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 5 -54-5571-964 انتخاب
10- آق‌وی، هیولای آسمان
نويسنده:کنزابورو اوئه ؛ مترجم:سارا اسکندری - گهرشید - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 27000 ریال - 1 -1-93712-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1