لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات ورزشی برای افراد دیابتی
نويسنده:فاطمه فاضل - حکمت و عرفان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 55000 ریال - 1 -2-93771-600-978 انتخاب
2- من و مداد رنگیها
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:فاطمه فاضل - شباویز - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -069-505-964 انتخاب
3- راهنمای فعالیت بدنی و دیابت
نويسنده:فاطمه فاضل ؛ نويسنده:محمد فاضل - حکمت و عرفان - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 35000 ریال - 4 -1-93771-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1