ابزار وبمستر

چاپ اول(130)
چاپ مجدد (214)
تاليف (5)
ترجمه (339)
تهران (269)
شهرستان (75)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (344) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- قلعه حیوانات
جورج اورول ؛ مترجم:سیدعلی صالحی - یاد عارف - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 8000 ريال - 9 -01-7667-964 انتخاب
2- قلعه حیوانات
جورج اورول ؛ مترجم:حمید بلوچ ؛ ويراستار:حمید بهرام - گهبد - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 12000 ريال - 6 -09-8766-964 انتخاب
3- مزرعه حیوانات
جورج اورول ؛ مترجم:محمد فیروزبخت - حکایتی دگر - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 20000 ريال - 5 -6-96098-964 انتخاب
4- قلعه حیوانات
جورج اورول ؛ مترجم:محمدعلی جدیری ؛ مترجم:صمد محمدی‌آسیابی - نشر اختر - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 9000 ريال - 7 -67-8105-964 انتخاب
5- 1984
جورج اورول ؛ مترجم:محمدعلی جدیری - اختر،هاشمی سودمند - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ريال - 3 -115-517-964-978 انتخاب
6- قلعه‌ی حیوانات
جورج اورول ؛ مترجم:زینب علیزاده - یاران - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ريال - 8 -33-8862-964 انتخاب
7- مزرعه‌ی حیوانات (قلعه حیوانات)
جورج اورول ؛ مترجم:احسان واحدی - نوند - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ريال - 2 -81-6824-964-978 انتخاب
8- قلعه حیوانات (مزرعه حیوانات)
جورج اورول ؛ مترجم:امیر امیرشاهی ؛ ويراستار:شهلا صالحی - مرز فکر - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 25000 ريال - 6 -39-2649-964-978 انتخاب
9- قلعه حیوانات (وحشت نوع بشر)
جورج اورول ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:سحر مهدوی - روشا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 43000 ريال - 9 -07-5595-600-978 انتخاب
10- روزهای برمه
جورج اورول ؛ مترجم:زهره روشنفکر - مجید - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1650 نسخه - 115000 ريال - 8 -108-453-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]