لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (196)
تالیف (48)
ترجمه (202)
تهران (231)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (250) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدارهای مخابراتی
نويسنده:هربرت کراوس ؛ نويسنده:چارلز بوستین ؛ نويسنده:فردریک راب - دانشگاه امام رضا (ع) - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1500 نسخه - 145000 ریال - 7 -25-6582-964 انتخاب
2- مبانی فیزیک: مکانیک
نويسنده:دیوید هالیدی ؛ نويسنده:رابرت رسنیک ؛ نويسنده:جرل واکر - موسسه علمی فرهنگی نص - 408 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 85000 ریال - 9 -054-410-964 انتخاب
3- مبانی ماشینهای الکتریکی
نويسنده:استیون چپمن ؛ مترجم:علیرضا صدوقی ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه علمی فرهنگی نص - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 55000 ریال - 3 -13-5801-964 انتخاب
4- مهندسی کنترل
نويسنده:کاتسوهیکو اگاتا ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه علمی فرهنگی نص - 622 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 82000 ریال - 0 -019-410-964 انتخاب
5- احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
نويسنده:آتناسیوس پاپولیس ؛ نويسنده:یو.اس پیلای ؛ مترجم:محمود دیانی - نص - 448 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 0 -336-410-964-978 انتخاب
6- مهندسی کنترل
نويسنده:کاتسوهیکو اگاتا ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه علمی فرهنگی نص - 624 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 0 -019-410-964 انتخاب
7- سیگنالها و سیستمها
نويسنده:‏‫آل‍ن‌وی اوپنهایم ؛ نويسنده:آلن ویلسکی ؛ نويسنده:حمید نواب - موسسه علمی فرهنگی نص - 862 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 964-6264-28-X انتخاب
8- مبانی الکترومغناطیس همراه با میدان‌ها و امواج
نويسنده:متیوان.او سدیکو ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه‌ علمی ‌و فرهنگی ‌نص - 912 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 3 -278-410-964-978 انتخاب
9- مدارهای میکروالکترونیک
نويسنده:عادل صدرا ؛ نويسنده:کنت‌‌کارلس اسمیت ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه علمی فرهنگی نص - 752 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 2 -097-410-964 انتخاب
10- سیگنالها و سیستمها
نويسنده:‏‫آل‍ن‌وی اوپنهایم ؛ نويسنده:آلن ویلسکی ؛ نويسنده:حمید نواب - موسسه علمی فرهنگی نص،کتاب ایرانیان - 880 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1389 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 964-6264-28-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25