لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهبود بهره‌وری در مدیریت کار (رویکرد سرپرستی)
نويسنده:محمد طالقانی ؛ مقدمه:میربهادرقلی آریانژاد ؛ ويراستار:زهرا سربازی - پیام فرهنگ - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 9 -9-92739-964 انتخاب
2- خصوصی‌سازی دانش بنیان: مهندسی فرآیند خصوصی‌سازی رو به زوال
گردآورنده:جمشید پانیدانی ؛ گردآورنده:محمد طالقانی ؛ ويراستار:زهرا سربازی - گپ - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -31-7197-600-978 انتخاب
3- مدلسازی تجاری در فضای دیجیتال پویا: رویکرد اکوسیستمی در فرآیند کسب و کار
نويسنده:محمد طالقانی ؛ نويسنده:یاسمن مدبرنیا ؛ نويسنده:جمشید پایندانی - الوند پویان - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 1 -81-5054-600-978 انتخاب
4- بنیان‌های بازاریابی مدرن
نويسنده:محمد طالقانی ؛ نويسنده:سحر اسدزاده‌منجیلی - آرماندیس - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -49-7366-600-978 انتخاب
5- استراتژی، استراتژیست؛ و رویکردهای نوین مدیریت استراتژیک (با معرفی استراتژیست‌های برتر جهان و مراکز پرورش استراتژیست)
نويسنده:اسماعیل ملک‌اخلاق ؛ نويسنده:محمد طالقانی ؛ نويسنده:مهران مهدی‌زاده - الوند پویان - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 8 -82-5054-600-978 انتخاب
6- تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان با رویکردی کاربردی: (فرصت‌ها، چالش‌ها، راه‌کارها)
نويسنده:مرجان قربانی‌فر ؛ نويسنده:محمد طالقانی - کتاب دانیال - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -32-8136-600-978 انتخاب
7- بازاریابی صنعتی (مفاهیم - کاربردها)
نويسنده:محمد طالقانی ؛ نويسنده:محمدهادی عسگری ؛ نويسنده:یاسمن مدبرنیا - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 77000 ریال - 2 -2059-10-964-978 انتخاب
8- تاثیر مدیریت کیفیت بر فرآیند خلق دانش کارکنان
نويسنده:محمد طالقانی ؛ نويسنده:محمد حق‌بین‌لشت‌نشائی - راه دکتری،سنجش و دانش - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -251-465-600-978 انتخاب
9- روش‌های کمی در مدیریت تولید و عملیات (POM)
نويسنده:محمد طالقانی - پیام فرهنگ - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 0 -8-92739-964 انتخاب
10- مهندسی و مدیریت اطلاعات ( مفاهیم - روشها - کاربردها)
نويسنده:محمد طالقانی ؛ ويراستار:زهرا سربازی - کتیبه گیل - 418 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 8 -7-93299-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2