لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (4)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (13)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان حافظ
مصحح:محمد قزوینی ؛ خطاط:کاوه اخوین ؛ خطاط:مهدی خداپناه - پیام عدالت - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 1 -358-152-964-978 انتخاب
2- دیوان حافظ (فارسی - انگلیسی)
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مذهب:محمدرضا هنرور - پیام عدالت - 416 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 7 -468-152-964-978 انتخاب
3- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:حسین الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - روزنه - 1214 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 2 -199-334-964-978 انتخاب
4- ترجمه نهج‌البلاغه حضرت امیرالمومنین (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:محمد دشتی ؛ خطاط:مهدی خداپناه - پیام عدالت - 772 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 6 -324-152-964-978 انتخاب
5- دیوان حافظ فارسی - انگلیسی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - پیام عدالت - 418 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 0 -342-152-964-978 انتخاب
6- ترجمه نهج‌البلاغه حضرت امیرالمومنین (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:محمد دشتی ؛ خطاط:مهدی خداپناه - پیام عدالت - 772 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 6 -324-152-964-978 انتخاب
7- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدسعید اهری‌زاده ؛ مذهب:مهدی خداپناه - روزنه - 622 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2 -199-334-964-978 انتخاب
8- دیوان حافظ (فارسی - انگلیسی)
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مذهب:محمدرضا هنرور - پیام عدالت - 416 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 7 -468-152-964-978 انتخاب
9- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مذهب:محمدرضا هنرور - موسسه فرهنگی و هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 9 -18-5427-600-978 انتخاب
10- دیوان حافظ شیرازی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:قاسم غنی ؛ مصحح:محمد قزوینی - فریان - 418 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 5 -6-94987-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2