لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (8)
ترجمه (13)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تصور کن: مجموعه ترانه
نويسنده:یغما گلرویی ؛ ويراستار:حسن علیشیری - موسسه انتشارات نگاه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 5 -353-351-964-978 انتخاب
2- خاطرات آدم و حوا به روایت مارک تواین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:حسن علیشیری - دارینوش - 90 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -051-525-964-978 انتخاب
3- ساعت‌ها (فیلم‌نامه)
نويسنده:دیوید هیر ؛ مترجم:آرش ثابتی ؛ ويراستار:حسن علیشیری - افراز - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 77000 ریال - 5 -315-243-964-978 انتخاب
4- ما اهل هم بودیم
شاعر:حسن علیشیری - فصل پنجم - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 6 -180-304-600-978 انتخاب
5- نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نويسنده:اوریانا فالاچی ؛ مترجم:یغما گلرویی ؛ ويراستار:حسن علیشیری - دارینوش - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -36-7865-964 انتخاب
6- نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نويسنده:اوریانا فالاچی ؛ مترجم:یغما گلرویی ؛ ويراستار:حسن علیشیری - دارینوش - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 8 -36-7865-964 انتخاب
7- تا کشف عطر گندم: مجموعه ترانه
نويسنده:علی احمدی ؛ ويراستار:حسن علیشیری - دقایق - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 964-7937-13-X انتخاب
8- چکامه‌ی چپق: چپق صلح: یک شعر بلند
نويسنده:یغما گلرویی ؛ ويراستار:حسن علیشیری ؛ تصويرگر:هانی‌بال الخاص - دارینوش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -70-7865-964 انتخاب
9- می‌بوسمت! ای ماه! (مجموعه ترانه)
شاعر:حسن علیشیری - نشر دارینوش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 6500 ریال - 4 -38-7865-964 انتخاب
10- نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نويسنده:اوریانا فالاچی ؛ مترجم:یغما گلرویی ؛ ويراستار:حسن علیشیری - دارینوش - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 8 -36-7865-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3