لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (28)
تالیف (8)
ترجمه (31)
تهران (34)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:مازیار اسلامی ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - مدرسه اسلامی هنر - 500 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -0-91708-600-978 انتخاب
2- انسان طاغی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 360 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 11000 ریال - انتخاب
3- نظم‌های کهنه و نوین جهانی
نويسنده:نوآم چامسکی ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - اطلاعات - 526 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2100 نسخه - 35000 ریال - 8 -354-423-964-978 انتخاب
4- عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست
نويسنده:گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش هگل ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 260000 ریال - 4 -038-341-964-978 انتخاب
5- عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست
نويسنده:گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش هگل ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 280000 ریال - 4 -038-341-964-978 انتخاب
6- English for the students of criminal law and criminology
نويسنده:فرهاد مشفقی ؛ ويراستار:مهبد ایرانی‌طلب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 3 -212-459-964 انتخاب
7- نظم‌های کهنه و نوین جهانی
نويسنده:نوآم چامسکی ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - اطلاعات - 526 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2100 نسخه - 8000 ریال - 9 -354-423-964 انتخاب
8- نظم‌های کهنه و نوین جهانی
نويسنده:نوآم چامسکی ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - اطلاعات - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2100 نسخه - 20000 ریال - 9 -354-423-964 انتخاب
9- English for the students of criminal law and criminology
نويسنده:فرهاد مشفقی ؛ ويراستار:مهبد ایرانی‌طلب - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 250 نسخه - 125000 ریال - 6 -0088-02-600-978 انتخاب
10- انسان طاغی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر پرسش - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 7 -70-6629-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4