لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (51)
تالیف (8)
ترجمه (62)
تهران (69)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صبحانه گنجشک: راهنمای کار برای مربیان
نويسنده:عبدالوحید ایزدپناه ؛ نقاش:سیاوش ذوالفقاریان ؛ زيرنظر:فرشته مجیب - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 16 صفحه - رحلی (پلاستیکی) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3 -391-353-964 انتخاب
2- شگفتیهای طبیعت
نويسنده:والتر لینزن‌مایر ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 34 صفحه - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 25000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- شگفتیهای طبیعت
نويسنده:والتر لینزن‌مایر ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 15000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
4- ژه‌میکی چوله‌که
نويسنده:عبدالوحید ایزدپناه ؛ مترجم:نظام غفاری ؛ تصويرگر:اسماعیل رضایی - بیریار - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -20-8559-600-978 انتخاب
5- سرگذشت یک قطره آب: برای دانش‌آموزان سالهای سوم، چهارم و پنجم دبستان
نويسنده:ماری کولومن ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ نقاش: ژردا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 3 -178-353-964 انتخاب
6- خدا چه مهربان است
نويسنده:آکی‌کو کاگه‌یاما ؛ شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -247-432-964-978 انتخاب
7- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 15000 نسخه - 4000 ریال - 9 -345-432-964 انتخاب
8- سرگذشت یک قطره آب: برای دانش‌آموزان سالهای سوم، چهارم و پنجم دبستان
نويسنده:کنت دوماری‌کولمون ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 23 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 20000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
9- آواز جیرجیرک کوچولو
نويسنده:اریک کارل ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -0352-01-600-978 انتخاب
10- تمساح زیرک
نويسنده:برونو لوسور ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 14 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 5 -177-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7