لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (21)
تالیف (13)
ترجمه (44)
تهران (55)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1600 نسخه - 330000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
2- مدیریت برنامه‌های تندرستی (رویکرد نظام‌دار برای ارتقای کارآیی برنامه‌های تندرستی)
نويسنده:فرید ابوالحسنی - برای فردا - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 24700 ریال - 5 -22-8169-964 انتخاب
3- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 290000 ریال - 8 -37-7150-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری 2005 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آبنوس،صبورا - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 69000 ریال - 2 -34-6334-964 انتخاب
5- تکنیک‌های کمک‌باروری
نويسنده:فرید ابوالحسنی ؛ نويسنده:فردین عمیدی ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده - ابن سینا - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -17-7939-600-978 انتخاب
6- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:فرید ابوالحسنی ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 474 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 189000 ریال - 9 -221-496-964-978 انتخاب
7- گزارش برنامه نظام مراقبت بیماری‌های غیرواگیر و مقایسه روند فاکتورهای خطر بیماریهای غیرواگیر در استان تهران با کشور طی سال‌های 1390 - 1385
نويسنده:فرانک رحیمی ؛ نويسنده:آزیتا کریمی ؛ نويسنده:علی گل‌محمدی - زهد - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 9 -52-2740-964-978 انتخاب
8- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 9 -30-7150-964-978 انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
10- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس سدلر ؛ مترجم:محمد بربرستانی ؛ مترجم:فرید ابوالحسنی - نسل فردا - 534 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 52000 ریال - 5 -47-7957-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6