لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (57)
تالیف (121)
ترجمه (9)
تهران (130)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای شرح حال و مصاحبه‌ی تشخیصی برای روان‌شناسان
نويسنده:شهربانو قهاری - نشر قطره - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 4 -210-119-600-978 انتخاب
2- شارژ اعصاب (با تکیه بر مدیریت خشم)
نويسنده:مازیار جلوه ؛ مقدمه:شهربانو قهاری - کتاب ابرار - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -42-7790-600-978 انتخاب
3- مهار سگ سیاه: راهنمایی برای غلبه افسردگی
نويسنده:بو آیس‌بت ؛ مترجم:شهربانو قهاری ؛ مترجم:مهران ضرغامی - کتابسرای ‌تندیس - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -88-5757-964 انتخاب
4- مصاحبه بالینی ساختاریافته بر مبنای DSM-IV-IR: بیماری مشکل
نويسنده:اکهارت اوتمر ؛ نويسنده:زیگلینده اوتمر ؛ مترجم:مهدی نصراصفهانی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 722 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3300 نسخه - 180000 ریال - 8 -053-200-600-978 انتخاب
5- مشاوره‌ی طلاق: راهنمای روان‌شناسان و مشاوران
نويسنده:شهربانو قهاری ؛ نويسنده:جعفر بوالهری - دانژه - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 550 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
6- فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی (راهنمای روان‌شناسان، روان‌پزشکان و مشاوران)
نويسنده:شهربانو قهاری - دانژه - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 550 نسخه - 280000 ریال - 3 -136-250-600-978 انتخاب
7- وداع با خشم و پرخاشگری
نويسنده:شهربانو قهاری - نشر قطره - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 400 نسخه - 40000 ریال - 6 -571-119-600-978 انتخاب
8- 100 نکته‌ی کلیدی برای جوانان در آستانه‌ی ازدواج
نويسنده:شهربانو قهاری - نشر قطره - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 7 -280-119-600-978 انتخاب
9- پارانوئید
نويسنده:شهربانو قهاری ؛ نويسنده:مهران ضرغامی - نشر قطره - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 5 -721-341-964-978 انتخاب
10- سنجش و درمان اختلال جسمانی کردن: راهنمای درمانگران، بیماران و خانواده‌ها
نويسنده:شهربانو قهاری - قطره - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 400 نسخه - 80000 ریال - 5 -664-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13