لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (17)
تالیف (2)
ترجمه (69)
تهران (69)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی از ما زیستن می خواهد
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:امیرعلی خلج - یزدانی - 128 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -1-96206-964 انتخاب
2- زیباترین جملات درباره شهامت و امید
گردآورنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:شیرین اسفندی - معیار اندیشه - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -62-5462-600-978 انتخاب
3- من و بابابزرگ
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -38-5482-600-978 انتخاب
4- جواهری به نام زن
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:رئوفه مشرف ؛ ويراستار:مریم دستوم - امیر مسعود،تکریم،اندیشه استاد،آذران - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -9-92668-964-978 انتخاب
5- کلمات آرامبخش
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:بهاره فیروزه - نشر آسیم - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -035-418-964 انتخاب
6- لبخند
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:سیمین صالح ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - آسمان خیال،نقد قلم - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 3 -038-229-964-978 انتخاب
7- الهام برای زنان شاغل معاصر
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:نرگس عبدی‌آب‌بخشانی ؛ ويراستار:حجت گودرزی - اردوی سوره - 132 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -01-6419-622-978 انتخاب
8- وقتی عشق برای همیشه است
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:الهام عباس‌آبادی - اندیشه عصر - 60 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -98-5187-600-978 انتخاب
9- زیباترین جملات برای مامان بزرگم
گردآورنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:فرانک باجلان - معیار علم - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -58-5461-600-978 انتخاب
10- نوای زندگی
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:لاله مهدی‌نژاد - شیدمهر - 144 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 3 -3-92854-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8