لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (40)
تالیف (2)
ترجمه (53)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختری به نام دردسر!
نويسنده:نانسی فارمر ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:باران محمداصغری - نکوراد،ارتباط نوین - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -2-96027-964-978 انتخاب
2- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
3- Focusing on IELTS: reading, vocabulary and multiskills
نويسنده:مایکل وینس ؛ نويسنده:پیتر ساندرلند ؛ گردآورنده:کامران افشار - رادمهر،دژ،خوشه - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 5 -22-8673-964 انتخاب
4- دختری به نام دردسر!
نويسنده:نانسی فارمر ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:باران محمداصغری - نکوراد،ارتباط نوین - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -2-96027-964-978 انتخاب
5- دختری به نام دردسر!
نويسنده:نانسی فارمر ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:باران محمداصغری - نکوراد،ارتباط نوین،توسن دانش - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -2-96027-964-978 انتخاب
6- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
7- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
8- مردی با کت و شلوار مشکی
نويسنده:استیون کینگ ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:بهاره پاریاب - رادمهر - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -81-8673-964-978 انتخاب
9- سنگفرش هر خیابان از طلاست
نويسنده:وو-جونگ کیم ؛ مترجم:علی‌اکبر ایزدی ؛ مترجم:بهاره پاریاب - دنیای آفتاب - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -1-95991-964-978 انتخاب
10- دختری به نام دردسر!
نويسنده:نانسی فارمر ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:باران محمداصغری - نکوراد،ارتباط نوین،توسن دانش - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -2-96027-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6