لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (23)
تالیف (6)
ترجمه (34)
تهران (37)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایش بیوشیمیایی تمرینهای ورزشی
نويسنده:اتکو ویرو ؛ نويسنده:مهیس ویرو ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 155000 ریال - 6 -195-530-964-978 انتخاب
2- نظریه و روش‌شناسی تمرین (علم تمرین)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:محمدرضا کردی ؛ مترجم:محمد فرامرزی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 1 -286-530-964-978 انتخاب
3- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
4- علم و فوتبال
نويسنده:تامس رایلی ؛ نويسنده:مارک ویلیامز ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - نشر ورزش - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 349000 ریال - 4 -36-7356-600-978 انتخاب
5- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 300 نسخه - 200000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
6- پایش بیوشیمیایی تمرینهای ورزشی
نويسنده:اتکو ویرو ؛ نويسنده:مهیس ویرو ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 135000 ریال - 6 -195-530-964-978 انتخاب
7- نظریه و روش‌شناسی تمرین (علم تمرین)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:محمدرضا کردی ؛ مترجم:محمد فرامرزی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -286-530-964-978 انتخاب
8- علم تمرین فوتبال: رویکرد علمی توسعه قدرت، سرعت و استقامت
نويسنده:تامس رایلی ؛ مترجم:نادر رهنما ؛ مترجم:محمد فرامرزی - حتمی - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -50-6904-600-978 انتخاب
9- بدنسازی کامل برای فوتبال
نويسنده:سیجی اشمید ؛ نويسنده:باب آلخو ؛ مترجم:محمد فرامرزی - بامداد کتاب - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -03-2585-964 انتخاب
10- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4