لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (75)
تالیف (85)
ترجمه (25)
تهران (90)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعالیم قرآن مجید
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - چاپ 25 سال 1372 - 1480 ریال - انتخاب
2- تعالیم قرآن مجید
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - وزیری - چاپ 23 سال 1371 - 800 ریال - انتخاب
3- گذرگاههای الحاد
نويسنده:محمدجواد باهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 2800 ریال - 1 -228-430-964 انتخاب
4- Philosophy of Islam
نويسنده:سیدمحمد بهشتی ؛ نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ مترجم:محمدعلی انصاری - انصاریان - 582 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
5- تعالیم قرآن مجید
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - چاپ 21 سال 1368 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
6- تعلیمات دینی و روش تدریس آن
نويسنده:محمدجواد باهنر - اداره کل آموزش و پرورش - 160 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 4000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
7- بینش دینی سال چهارم دبیرستان
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:عبدالکریم سروش ؛ نويسنده:علی حدادعادل - وزارت آموزش و پرورش - 151 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
8- انسان و خودسازی
نويسنده:محمدجواد باهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 179 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
9- مباحثی پیرامون فرهنگ انقلاب اسلامی
نويسنده:محمدجواد باهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 416 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
10- جهان در عصر بعثت
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1376 - 2000 نسخه - 2000 ریال - 0 -240-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11