لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (75)
تالیف (85)
ترجمه (25)
تهران (90)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مباحثی پیرامون فرهنگ انقلاب اسلامی
نويسنده:محمدجواد باهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 415 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 3000 نسخه - 2150 ریال - انتخاب
2- انسان و خودسازی
نويسنده:محمدجواد باهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
3- دین و دانش
نويسنده:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی ؛ به‌اهتمام:محمدجواد باهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 28 صفحه - وزیری - چاپ 8 سال 1367 - 15000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
4- تعلیمات دینی سال دوم دبیرستان
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:علی گل‌زاده‌غفوری - وزارت آموزش و پرورش - 124 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
5- بایدها و نبایدهای انقلاب: به ضمیمه یک مقاله دیگر
نويسنده:محمدجواد باهنر - قدس - 31 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
6- جهان در عصر بعثت
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1376 - 2000 نسخه - 2000 ریال - 0 -240-430-964 انتخاب
7- خداشناسی
نويسنده:رضا برقعی ؛ نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:علی گلزاده‌غفوری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 111 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1372 - 5000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
8- تعالیم قرآن مجید
مترجم:محمدجواد باهنر ؛ مترجم:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1374 - 20000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- تعالیم قرآن مجید
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - چاپ 21 سال 1368 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- تعلیمات دینی و روش تدریس آن
نويسنده:محمدجواد باهنر - اداره کل آموزش و پرورش - 160 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 4000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11