لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پهلوان گل نوروز
نويسنده:برومند شکری - نظری - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 600 نسخه - 200000 ریال - 9 -464-289-600-978 انتخاب
2- فاطمه ناهید
نويسنده:برومند شکری - نظری - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 600 نسخه - 80000 ریال - 5 -462-289-600-978 انتخاب
3- ساز و سختی: زندگینامه استاد قدرت‌الله انتظامی یکی دیگر از بچه‌های سنگلج
نويسنده:قدرت‌الله انتظامی ؛ ويراستار:برومند شکری - جاجرمی - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 350000 ریال - 3 -16-8631-600-978 انتخاب
4- دیوار
نويسنده:برومند شکری - برومند شکری - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 30000 ریال - 5 -7283-04-964-978 انتخاب
5- عاقبت چه خواهد شد؟!: مجموعه داستان
نويسنده:برومند شکری - طاق‌ بستان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 6 -79-5905-964 انتخاب
6- آزاد
نويسنده:برومند شکری - نظری - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600 نسخه - 70000 ریال - 2 -463-289-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1