لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - 768 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی قلب و عروق
نويسنده:دای موهرمان ؛ نويسنده:ال.جی. هلر ؛ مترجم:صالح زاهدی‌اصل - دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - 1000 نسخه - 9200 ریال - 0 -033-475-964 انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
مترجم:ناصر احمدی‌اصل ؛ مترجم:علی پورمتعبد ؛ مترجم:محمدکاظم غریب‌ناصری - ابن سینا - 728 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 8 -59-7939-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - 764 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 2200 نسخه - 800000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1