لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهر اسوه
نويسنده:محمود صلاحی‌احمدآبادی ؛ نويسنده:حسن ناصری‌پور ؛ نويسنده:مسعود میری - طهورا - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 170000 ریال - 7 -1-92924-600-978 انتخاب
2- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های فردی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 9 -069-439-600-978 انتخاب
3- شهر اسوه
نويسنده:محمود صلاحی‌احمدآبادی ؛ نويسنده:حسن ناصری‌پور ؛ نويسنده:مسعود میری - طهورا - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 170000 ریال - 4 -2-92924-600-978 انتخاب
4- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های شهروندی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -081-439-600-978 انتخاب
5- طرح تحقیقاتی شهر اسوه (گامی به سوی مدینه سعادت)
نويسنده:محمود صلاحی ؛ نويسنده:حسن ناصری‌پور ؛ نويسنده:مهدی فاضل‌فکور - مهر محبوب - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 964-95010-7-X انتخاب
6- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 32 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 5 -067-439-600-978 انتخاب
7- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 58 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -066-439-600-978 انتخاب
8- امامزاده محمد عابد (ع) در گنبد ملکشاهی
نويسنده:حسن ناصری‌پور - فخر دین - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 2 -26-8582-964 انتخاب
9- روستای اسوه: رهاورد آموزه اسلامی رشد و سعادتمندی
نويسنده:محمود صلاحی ؛ زيرنظر:حسن ناصری‌پور ؛ به‌اهتمام:مهدی فاضل‌فکور - دنیای تغذیه - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -39-5040-600-978 انتخاب
10- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 46 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 4 -064-439-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2