لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از همون اول درست انجام بده!: راهنمای ایجاد یک ازدواج و زندگی سالم
نويسنده:باری‌دبلیو. مکارتی ؛ نويسنده:امیلی مکارتی ؛ مترجم:رامین کریمی - شلاک - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2100 نسخه - 33000 ریال - 7 -95-7962-964-978 انتخاب
2- افروزش میل جنسی
نويسنده:باری‌دبلیو. مکارتی ؛ نويسنده:امیلی مکارتی ؛ مترجم:بهزاد رحمتی - حسام شیرمحمدی - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -06-8621-964 انتخاب
3- رازهای ازدواج موفق که هر زن و مرد باید بدانند
نويسنده:باری‌دبلیو. مکارتی ؛ نويسنده:امیلی مکارتی ؛ مترجم:مژگان قاسمیان‌ازغندی - ارسطو - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -8-91176-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1