لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (29)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خفاش دیوانه
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ تصويرگر:تونی راس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -368-391-964-978 انتخاب
2- بچه‌ی آبگیر
نويسنده:جین ویلیس ؛ تصويرگر:گوین میلوارد ؛ مترجم:معصومه انصاریان - همشهری - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -237-241-964-978 انتخاب
3- برای بوآ چی آوردی؟
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - 28 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 190000 ریال - 1 -76-8675-600-978 انتخاب
4- خفاش دیوانه
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:علی خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -368-391-964-978 انتخاب
5- خفاش دیوانه
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ تصويرگر:تونی راس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -368-391-964-978 انتخاب
6- اسب خواب‌آلود
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - منظومه خرد - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -9-91898-600-978 انتخاب
7- برای بوآ چی آوردی؟
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - 28 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -76-8675-600-978 انتخاب
8- دار و دسته خرگوش‌های جهنمی
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ تصويرگر:تونی راس - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - 30 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 8 -252-436-600-978 انتخاب
9- بچه باتلاق
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ تصويرگر:گوین میلوارد - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -653-362-964-978 انتخاب
10- بدترین جشن تولد مار بوآ
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:تونی راس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 3 -0556-01-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3