لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (68)
تالیف (60)
ترجمه (19)
تهران (78)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عایله او چون، دینی اصول و احکام
نويسنده:رضا برقعی ؛ نويسنده:محمدجواد باهنر - هدی - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 300 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
2- خودآموز قرآن مجید
نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 48 سال 1375 - 100000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
3- معلم قرآن 1: آموزش تجوید به روش ساده
نويسنده:رضا برقعی - احسان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -597-356-964-978 انتخاب
4- خودآموز قرآن مجید
نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - وزیری - چاپ 36 سال 1367 - 100000 نسخه - 70 ریال - انتخاب
5- تعالیم قرآن مجید
مترجم:رضا برقعی ؛ مترجم:محمدجواد باهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 192 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1366 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
6- خداشناسی
نويسنده:رضا برقعی ؛ نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:علی گلزاده‌غفوری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 111 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1372 - 5000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
7- درس اصول دین و احکام برای خانواده
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1375 - 3000 نسخه - 2900 ریال - انتخاب
8- خداشناسی
نويسنده:رضا برقعی ؛ نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:علی گل‌زاده‌غفوری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 120 صفحه - جیبی - چاپ 13 سال 1366 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
9- درس اصول دین و احکام برای خانواده
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 224 صفحه - رقعی - چاپ 9 سال 1366 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
10- احکام دین
نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 38 سال 1376 - 2000 نسخه - 1750 ریال - 6 -475-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8