لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (68)
تالیف (60)
ترجمه (19)
تهران (78)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- How To Learn The Reading Of The Holy Quran
نويسنده:رضا برقعی ؛ مترجم:ا رستم‌خانی ؛ ويراستار:مسعود کشاورز - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
2- خودآموز قرآن مجید
نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 36 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 49 سال 1375 - 10000 نسخه - 980 ریال - 2 -026-430-964 انتخاب
3- درس اصول دین و احکام برای خانواده
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 222 صفحه - چاپ 11 سال 1368 - 10000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
4- تعالیم قرآن مجید
مترجم:محمدجواد باهنر ؛ مترجم:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - وزیری - چاپ 29 سال 1364 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
5- خداشناسی
نويسنده:رضا برقعی ؛ نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ نويسنده:علی گلزاده‌غفوری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 111 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1373 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
6- احکام دین
نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 37 سال 1375 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- تعالیم قرآن مجید
مترجم:محمدجواد باهنر ؛ مترجم:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 8 -314-430-964 انتخاب
8- خودآموز قرآن مجید
نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 24 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
9- تعالیم قرآن مجید
مترجم:محمدجواد باهنر ؛ مترجم:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 176 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 60000 نسخه - انتخاب
10- خودآموز قرآن مجید
نويسنده:رضا برقعی ؛ مترجم:بهرام تهرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 30 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 30000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8