لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (5)
تالیف (1)
ترجمه (18)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سونات پاییزی
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:بهروز تورانی ؛ نقاش:داریوش نخعی - نشر مینا - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3300 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
2- پرسونا: فیلمنامه‌ای از اینگمار برگمن
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:بهروز تورانی - نشر مینا - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3300 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
3- فانی و الکساندر
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - نشر نی - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 6 -409-312-964 انتخاب
4- سونات پاییزی
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:بهروز تورانی - نشر مینا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 9 -29-6475-964 انتخاب
5- تخم مار: فیلمنامه
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:اختر اعتمادی - دنیای مادر - 143 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2300 نسخه - 700 ریال - انتخاب
6- چهره به چهره
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:مهشید زمانی - کتاب سیامک - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 5000 ریال - 7 -13-6141-964 انتخاب
7- سونات پاییزی
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:بهروز نورانی - شیوا - 100 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
8- تصویرها: زندگی من در سینما
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:مهوش تابش - نشر دیگر - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 7 -8-92106-964 انتخاب
9- رخ به رخ
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:منیژه کیافر - کیافر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -09-7906-964 انتخاب
10- فانوس خیال
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:مهوش تابش ؛ مترجم:مسعود فراستی - هرمس - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 4 -281-363-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2