لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3100 نسخه - 25000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
2- گام به گام با علم تمرین
نويسنده:مجید گرک‌یراق - بامداد کتاب - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 9 -75-8131-964 انتخاب
3- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - هودین - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -14-8695-964 انتخاب
4- حرکات اصلاحی به واسطه تمرینات با وزنه
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:آذر آقایاری - شناسنامه - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -5-97159-600-978 انتخاب
5- اصول طراحی برنامه‌های تمرین مقاومتی از کودکی تا بلوغ
نويسنده:علی‌رضا ربانی ؛ نويسنده:مجید گرک‌یراق ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 80000 ریال - 4 -29-6625-600-978 انتخاب
6- طراحی تمرینات حرفه‌ای در پرورش اندام
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:مانوروجی دی‌پاسکوئاله ؛ نويسنده:کورناکیا لورتنسو - گلبن - 286 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 6 -35-5047-600-978 انتخاب
7- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3100 نسخه - 20000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
8- طراحی تمرین و نسخه‌نویسی در حرکات اصلاحی
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:آذر آقایاری - شناسنامه - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 1 -6-97159-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1