لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهسازی مدیران دانشگاهی برای دانشگاه فردا
نويسنده:جعفر طرقی - کنکاش - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 6 -30-6329-964 انتخاب
2- مدیریت آموزش عالی
نويسنده:جعفر طرقی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -177-318-600-978 انتخاب
3- دانش مدیریت: مبانی سازمان و مدیریت
نويسنده:جعفر طرقی ؛ نويسنده:علی اسماعیلی - دانشگاه اصفهان - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 0 -59-8658-964-978 انتخاب
4- نیم‌رخ مدیریت
نويسنده:جعفر طرقی - بصائر - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -97-5673-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1