لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (12)
تالیف (2)
ترجمه (19)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - 210 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
2- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 575 نسخه - 84000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
3- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 5100 نسخه - 199000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 967 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 575 نسخه - 42000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
5- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند - 244 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5100 نسخه - 98000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
6- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 240 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 118000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
7- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 297 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 575 نسخه - 61000 ریال - 4 -025-496-964 انتخاب
8- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 294 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5100 نسخه - 98000 ریال - 6 -3-90895-600-978 انتخاب
9- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 304 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 118000 ریال - 6 -3-90895-600-978 انتخاب
10- آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
نويسنده:وینی کومار ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی ؛ مترجم:امید گوران‌اوریمی - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - 648 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 179000 ریال - 8 -190-496-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3