لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (30)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تی‌کی و بوگندوی بزرگ
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 4 -06-8890-964 انتخاب
2- تی‌کی و غول‌ چراغ جادو
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ نقاش:کیم گمبل - پنجره - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -139-222-964-978 انتخاب
3- تی‌کی و اشباح
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 1 -02-8890-964 انتخاب
4- تی‌کی و کفش‌های جادویی
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:محمود مزینانی - موسسه نشر پنجره - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -146-222-964-978 انتخاب
5- تی‌کی
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 5 -00-8890-964 انتخاب
6- تی‌کی و اتوبوس ربوده شده
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:محمود مزینانی - پنجره - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -149-222-964-978 انتخاب
7- تی‌کی و غول‌ جادو
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 964-8890-03-X انتخاب
8- تی‌کی و اشباح
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:محمود مزینانی - موسسه نشر پنجره - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -138-222-964-978 انتخاب
9- تی‌کی و بابایگا
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 8 -04-8890-964 انتخاب
10- تی‌کی و هیولای عجیب
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:محمود مزینانی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -148-222-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3