لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (58)
تالیف (71)
ترجمه (55)
تهران (123)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیامبر و دیوانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام،سپهر ادب - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -9-96277-964 انتخاب
2- پیامبر و دیوانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام،سپهر ادب - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 0 -9-96277-964 انتخاب
3- پیشتاز
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - 72 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1385 - 4000 نسخه - 9000 ریال - 9 -00-9913-964 انتخاب
4- راز شبحی در مه
نويسنده:سیمین پناهی‌فرد ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 320000 ریال - 8 -485-349-964-978 انتخاب
5- پیشتاز
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 9 -00-9913-964 انتخاب
6- اسمت را می‌گذارم باران
نويسنده:امیرعلی بنی‌اسدی ؛ ويراستار:سیمین پناهی‌فرد - از نو - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -6-96904-600-978 انتخاب
7- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های شهروندی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -081-439-600-978 انتخاب
8- اندیشه‌های نو و شگفت
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام،سپهر ادب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 1 -3-96277-964 انتخاب
9- خط قرمز: داستانهای کوتاه و خواندنی از گروه‌های امداد، بهداشت و درمان
نويسنده:زهرا پورقربان ؛ ويراستار:سیمین پناهی‌فرد - سوره سبز - 52 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 4000 نسخه - 38000 ریال - 7 -78-6240-600-978 انتخاب
10- سرگشته
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:سیمین پناهی‌فرد - نیک فرجام،سپهر ادب - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 0 -10-9913-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13