لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنیهای بدن‌سازی
نويسنده:بهنام صمیمی - نشر سورمق - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 1 -06-8025-964 انتخاب
2- دانستنیهای بدن‌سازی
نويسنده:بهنام صمیمی - توحیدی - 228 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 4 -8-90179-964 انتخاب
3- دانستنیهای بدن‌سازی
نويسنده:بهنام صمیمی - نشر سورمق - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 3 -05-8025-964 انتخاب
4- دانستنیهای بدن‌سازی
نويسنده:بهنام صمیمی - توحیدی - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -9-90179-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1