لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (43)
تهران (41)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 6 -247-987-964-978 انتخاب
2- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - حیدری - 336 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 7 -253-489-600-978 انتخاب
3- فلش کارت آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 356 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 118000 ریال - 1 -30-8443-964-978 انتخاب
4- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 195000 ریال - 2 -245-987-964-978 انتخاب
5- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 169000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
6- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
7- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 290000 ریال - 8 -37-7150-964-978 انتخاب
8- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 4 -535-987-964-978 انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 352 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 298000 ریال - 9 -88-7028-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5