لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (47)
تهران (45)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (47)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 290000 ریال - 8 -37-7150-964-978 انتخاب
2- فلش کارت آناتومی گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 266 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 128000 ریال - 5 -29-8443-964-978 انتخاب
3- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 9 -30-7150-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: اندام (اسکلتی - عضلانی)
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - حیدری - 320 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 0 -252-489-600-978 انتخاب
5- نوروآناتومی گری برای دانشجویان 2020
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 96 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -926-987-964-978 انتخاب
6- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 9 -30-7150-964-978 انتخاب
7- فلش کارت آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 138000 ریال - 8 -28-8443-964-978 انتخاب
8- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 332 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 9 -923-987-964-978 انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5