لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت پرسش استراتژیک: رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:مسعود سلطانی - آریانا قلم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 7 -46-6227-600-978 انتخاب
2- اهرم‌های کنترل استراتژی
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی ؛ مترجم:رحیم زارع - دفتر پژوهشهای فرهنگی،پژوهشکده مدیریت سما - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 7 -421-379-964-978 انتخاب
3- نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:مجتبی اسدی - آسیا - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 59000 ریال - 7 -30-5759-964 انتخاب
4- هفت پرسش استراتژیک: رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:مسعود سلطانی - آریانا قلم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 7 -46-6227-600-978 انتخاب
5- سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل عملکرد استراتژیک
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:سعید صفری ؛ مترجم:حسین عباسی‌اسفنجانی - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -064-133-600-978 انتخاب
6- نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:مجتبی اسدی - آسیا،آریانا قلم - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -93-6227-600-978 انتخاب
7- هفت پرسش استراتژیک: رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی
نويسنده:رابرت سایمونز ؛ مترجم:مسعود سلطانی - آریانا قلم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 7 -46-6227-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1