لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (15)
تهران (18)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سندروم متابولیک و ورزش
نويسنده:حمید اراضی - آرویج ایرانیان - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 2 -408-504-964-978 انتخاب
2- تمرینات قدرتی برای کاهش چربی
نويسنده:نیک تومینلو ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:عباس کیهانیان - شعاع دانش - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -0-96451-600-978 انتخاب
3- مبانی و کاربرد تمرینات مقاومتی
نويسنده:مایکل‌اچ. استون ؛ نويسنده:مگ استون ؛ نويسنده:ویلیام ای‌سندز - نشر علوم ورزشی - 442 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -12-6467-600-978 انتخاب
4- مبانی و کاربرد بیوشیمی تحلیلی در فعالیت ورزشی
نويسنده:آنتونی‌سی. هاکنی ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:علی سیاح - ورزش،بامداد کتاب - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 350000 ریال - 3 -12-6167-622-978 انتخاب
5- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن (راهنمای قدرت، توان و تفکیک عضلانی)
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:امین صحبت‌زاده - شعاع دانش - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -1-96451-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی تمرین
نويسنده:گرگوری‌پی وایت ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:نوید لطفی - دانشگاه گیلان - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 2 -030-153-600-978 انتخاب
7- راهنمای اجرای مطلوب تمرینات عضلانی
نويسنده:کن کیناکین ؛ مترجم:حمید اراضی - آوای ظهور - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 150000 ریال - 3 -11-7956-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی انسان (ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:حمید اراضی ؛ نويسنده:سیدصالح صفری‌موسوی ؛ نويسنده:منصور قاسمی‌کرم - علم و حرکت - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 9 -46-5543-600-978 انتخاب
9- قوانین بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی
نويسنده: فدراسیون بین‌المللی کشتی (فیلا) ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:بهمن عسگری - عصر انتظار - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -25-5751-600-978 انتخاب
10- مبانی فیزیولوژیک، تمرینات و آزمون‌های آمادگی جسمانی
نويسنده:هادی نوبری ؛ نويسنده:حمید اراضی ؛ نويسنده:کریم صالح‌زاده - طنین دانش - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 238000 ریال - 7 -33-8319-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3