لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (0)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پخت و پز خورش
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -67-6477-600-978 انتخاب
2- پخت و پز خوراک
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 4 -66-6477-600-978 انتخاب
3- پخت و پز مرغ
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -70-6477-600-978 انتخاب
4- اسپاگتی - سالاد
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -73-6477-600-978 انتخاب
5- پخت و پز پیتزا و ساندویچ
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 56 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -71-6477-600-978 انتخاب
6- آموزش مفاهیم فیزیک 3: شامل درس، نکته، مثال، مسائل امتحانی با پاسخ
نويسنده:جعفر بگلو - نشر کوشیار،مبتکران - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 2 -4-90094-964 انتخاب
7- پخت و پز کافی‌شاپ
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -63-6477-600-978 انتخاب
8- پخت و پز آش، سوپ، آبگوشت
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -62-6477-600-978 انتخاب
9- پخت و پز شیرینی و حلوا
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -74-6477-600-978 انتخاب
10- ماهی - میگو
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -69-6477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2