لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رازهای ازدواج موفق که هر زن و مرد باید بدانند
نويسنده:باری‌دبلیو. مکارتی ؛ نويسنده:امیلی مکارتی ؛ مترجم:مژگان قاسمیان‌ازغندی - ارسطو - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -8-91176-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1