لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (28)
تالیف (3)
ترجمه (37)
تهران (38)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ مترجم:حمید محبی ؛ مترجم:محمد فرامرزی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 20500 ریال - 3 -053-530-964 انتخاب
2- تغذیه ورزشی (تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
نويسنده:آسکرای. جاکندروپ ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - حتمی - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 3 -12-5751-600-978 انتخاب
3- شاتل لاکتات و ژن‌های انتقال‌دهنده منو کربوکسیلات در فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:الله‌یار عرب‌مومنی ؛ نويسنده:حمید محبی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - انتخاب
4- اساس بیومکانیک حرکت انسان: مبانی بیومکانیک حرکت
نويسنده:جوزف همیل ؛ نويسنده:کتلین‌ام. نوتزن ؛ مترجم:سیروس چوبینه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 470 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 110000 ریال - 3 -477-530-964-978 انتخاب
5- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه‌های خاص
نويسنده:جان باکلی ؛ مترجم:حمید محبی ؛ مترجم:هادی روحانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 270000 ریال - 0 -0600-02-600-978 انتخاب
7- تغذیه ورزشی (تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
نويسنده:آسکرای. جاکندروپ ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - حتمی - 548 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 3 -12-5751-600-978 انتخاب
8- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 300 نسخه - 200000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
9- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
10- اساس بیومکانیک حرکت انسان: مبانی فیزیولوژی حرکت
نويسنده:جوزف همیل ؛ نويسنده:کتلین‌ام. نوتزن ؛ مترجم:سیروس چوبینه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 660 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 215000 ریال - 6 -476-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4